Het economische herstel in de eurozone is nog altijd matig, waardoor de werkloosheid de komende jaren hoog blijft en het risico op een nieuwe terugval blijft bestaan. 

Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een maandag gepubliceerd rapport over de eurozone.

Het IMF wijst erop dat de bestedingen en investeringen in de eurozone laag blijven, omdat consumenten, bedrijven en banken bezig zijn hun financiële positie te versterken. Daarbij zijn de financiële markten nog altijd versplinterd, waardoor er grote verschillen bestaan tussen de rentes die moeten worden betaald in Noord- en Zuid-Europa.

Het IMF verwacht dat de economie van de eurozone dit jaar met iets meer dan 1 procent groeit en volgend jaar 1,5 procent groter wordt.

In de jaren daarna blijft de groei volgens het fonds rond dat niveau hangen. De werkloosheid daalt vanaf dit jaar licht, maar blijft voorlopig hoog.

Hervormingen

Zonder verdere hervormingen dreigt de economie in de eurolanden over enkele jaren te stagneren, waarschuwt het IMF. Daarom moet er meer worden gedaan om de kredietverlening in de eurozone aan de gang te helpen en om de hoge jeugdwerkloosheid in veel landen te bestrijden.

Landen die er financieel beter voor staan zouden hun investeringen moeten opvoeren, terwijl landen met grote tekorten hun concurrentiepositie verder versterken.

Inflatie

Ook de aanhoudend lage inflatie blijft een punt van zorg. Als die situatie niet verandert, adviseert het IMF de Europese Centrale Bank (ECB) om op grote schaal bezittingen zoals staatsobligaties op te kopen van banken. Die zouden zo van meer middelen worden voorzien, zodat de kredietverlening kan toenemen en de inflatie kan stijgen.