Voor mensen met een WW-uitkering wordt het makkelijker vrijwilligerswerk te doen. Voortaan mogen WW’ers als vrijwilliger aan de slag bij bijvoorbeeld een sportvereniging of festival, als de taken die zij daar doen nu al door vrijwilligers worden gedaan.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft donderdag aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de regels gaat verruimen. De Kamer had daar eerder op aangedrongen.

Uitgangspunt blijft dat iemand met een WW-uitkering vrijwilligerswerk mag doen zolang dat niet leidt tot verdringing van betaald werk. Maar uitkeringsinstantie UWV stelt zich straks wat soepeler op.

Nu kan iemand nog op zijn uitkering worden gekort als het vrijwilligerswerk ergens anders in het land door een betaalde kracht wordt gedaan.

In de toekomst beoordeelt UWV niet meer of er op landelijk niveau verdringing plaatsvindt, maar kijkt naar de organisatie in kwestie. Zo zijn er sportclubs waar de barman betaald wordt, en er zijn sportclubs waar die plek altijd al wordt ingenomen door een vrijwilliger. Daar houdt UWV in de toekomst rekening mee.

Evenementen

Ook bij evenementen die drijven op de inzet van vrijwilligers, zoals sportwedstrijden en festivals, mogen WW'ers voortaan als vrijwilliger aan de slag.

Asscher kon niet zeggen hoeveel WW'ers momenteel worden benadeeld door de strenge regelgeving. Nederland telt volgens hem ruim vijf miljoen vrijwilligers. "Mijn inschatting is dat het om heel veel mensen gaat. Die signalen hebben we ook."

Grote waarde

De PvdA-minister vindt vrijwilligerswerk van grote waarde voor de samenleving, schrijft hij donderdag in een toelichting aan de Kamer. Het behoudt en versterkt volgens hem de sociale cohesie. 'Knellende regels' moeten daarom volgens hem worden teruggedrongen, ook regels voor de werkloosheidsuitkering.

"Iedereen heeft de vrijheid zich in te zetten als vrijwilliger, ook mensen die tijdelijk een beroep doen op een WW-uitkering." Bovendien vindt Asscher dat het doen van vrijwilligerswerk werklozen kan helpen bij het opbouwen van een netwerk en hen actief onder de mensen houdt.

Uitgangspunt blijft wel dat een WW'er alleen vrijwilligerswerk mag doen als dat geen betaald werk verdringt. Ook moeten ze er nog steeds alles aan doen om weer snel een betaalde baan te vinden en beschikbaar zijn voor betaalde arbeid, aldus Asscher. De nieuwe regels moeten in het najaar ingaan.

Sportverenigingen

NOCNSF is verheugd over de versoepeling van de regels voor werklozen met een uitkering die als vrijwilliger aan de slag willen. Dat heeft de sportkoepel donderdag in een reactie laten weten.

"Alleen al in de sport werken we met 1,2 miljoen vrijwilligers", zei NOCNSF-woordvoerder Geert Slot. "De afgelopen tijd kregen we zeker een keer per maand de melding dat een vereniging een WW'er niet als vrijwilliger kon aannemen. De huidige regelgeving verhindert dat."

Slot weet niet hoeveel WW'ers momenteel tegen deze problemen aanlopen, maar hij schat dat het om tienduizenden mensen gaat.

NOCNSF gaat er wel op toezien dat de nieuwe regels niet 'oneigenlijk' worden gebruikt. Het uitgangspunt is dat een WW'er alleen vrijwilligerswerk mag doen als dat geen betaald werk verdringt, aldus Slot.