Huurders in het hele land zijn de dupe van het Vestia-debacle. Dat zei directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) Daphne Braal dinsdag tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. 

Huurders zien hogere huren omdat andere corporaties meebetalen aan de financiële afwikkeling van de derivatenportefeuille.

Vestia kreeg in de nasleep van het derivatendebacle voor bijna 700 miljoen euro aan saneringssteun van het CFV. Dat bedrag wordt opgehaald bij de andere corporaties.

Dat is een "enorme aanslag" op de kasstroom van de verschillende corporaties. Die nemen dan ook "volop" maatregelen om zelf financieel gezond te blijven. Dan gaat het om het verhogen van de huren, de verkoop van woningen of het besparen op de bedrijfslasten, zei Braal. 

Sanering

Braal sloot niet uit dat een tweede saneringsronde nodig is om Vestia weer financieel gezond te krijgen. Ook voor de huurders van Vestia zijn de gevolgen groot. Zij moeten meer huur betalen.

Vestia reorganiseert zelf en sluit lokale vestigingen. Daarvan ondervinden de huurders ook "direct gevolgen". Ook blijven investeringen uit. "Ik krijg signalen dat het in Den Haag en Rotterdam heel hard is aangekomen dat Vestia niet meer kan investeren", zei Braal. "In die steden zijn heel kwetsbare wijken." 

Braal zei verder dat het verlies voor Vestia fors hoger uitvalt dan de 2 miljard euro waarmee de derivatenportefeuille werd afgekocht bij de banken.

Het zogeheten economisch verlies valt uit op minimaal 2,6 miljard euro. Voorafgaand aan de bankendeal werd al een aantal risicovolle beleggingen omgezet in leningen, waarop een verlies van ruim 600 miljoen werd geleden. En het eindbedrag valt nog hoger uit, onder meer door kosten van ingehuurde experts en advocaten. 

Handgranaat

De deal van 2 miljard verdedigde Braal als "gezien de omstandigheden de beste oplossing". De derivatenportefeuille van Vestia was een "casino, een handgranaat met de pin eruit". "Die situatie moest beëindigd worden." 

Het CFV heeft zelf ook lessen getrokken uit het Vestia-debacle. Het fonds had eerder "alert en scherp" moeten zijn, zei Braal. Dat is inmiddels verbeterd. Ook kijkt het CFV tegenwoordig over de "volle breedte" naar de financiële risico's bij woningcorporaties.

Het fonds hield zich eerder niet bezig met derivaten, maar liet dat over aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Met die organisatie wordt nu ook veel meer informatie uitgewisseld.