Het is krom dat zorgverzekeraars wel een minimale buffer moeten aanhouden maar dat er geen regels zijn voor een maximale bovengrens.

Dat zegt Corrie van Brenk, voorzitter van Abvakabo, in een gesprek met NU.nl.

"De Nederlandsche Bank (de toezichthouder voor zorgverzekeraars, red.) eist wel een ondergrens voor zorgverzekeraars, maar geen bovengrens. Dat is krom, daar moeten we wat mee", zegt Van Brenk.

"Het kan in ieder geval niet zo zijn dat zorgverzekeraars een buffer van meer dan 200 procent hebben, maar bij sommige is dat wel het geval." Over de precieze hoogte van zo'n bovengrens doet de vakbond nog geen concrete uitspraak.

De Abvakabo-voorzitter heeft dit aangekaart bij staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), maar volgens de bewindsman kan de politiek niet zomaar een maximale winst bij een privaat bedrijf opleggen.

Oneerlijk

Van Brenk: "We kunnen wel zeggen: je mag boven dit niveau geen winst maken. We moeten ons toch verplicht verzekeren? Dan zeggen we toch niet dat je oneindig winst kan maken? Dat lijkt me niet goed en dat maakt de zorg ook duur." 

De vakbondsvrouw noemt het oneerlijk dat er aan de ene kant gesneden wordt in de zorgkosten, en aan de andere kant door zorgverzekeraars winsten worden gemaakt en hogere buffers dan noodzakelijk worden aangehouden.

"In 2012 werd er bij de zorgverzekeraars een winst van 1,4 miljard euro bijgeschreven. Dat geld wordt niet aan de zorg besteed en dat is zonde. Geld voor zorg moet ook aan zorg worden besteed", zegt Van Brenk.

Een andere optie volgens haar is om het geld te gebruiken voor premieverlaging. "Dan hebben mensen weer wat meer te besteden, dat is goed voor de economie."

Wet

Wettelijk is vastgelegd dat zorgverzekeraars een eigen vermogen van minimaal 11 procent moeten aanhouden. Wanneer een verzekeraar hier precies aan voldoet, is er sprake van een buffer van 100 procent. 

Over het algemeen wordt het als verstandig gezien om meer dan alleen de minimale buffereis aan te houden. Tijdens de financiële crisis kwamen veel instellingen in de problemen omdat de buffers niet hoog genoeg bleken te zijn. Zorgverzekeraars zitten ruim boven de minimale eis.

DNB laat desgevraagd in een reactie weten dat zij als toezichthouder in het algemeen hogere buffers verstandig vinden en alleen een minimale buffer kunnen eisen. 

Zij zijn niet de instelling om ook een maximale grens voor zorgverzekeraars af te dwingen. Die taak is weggelegd voor de wetgever, aldus een zegsman van DNB.