De Europese Centrale Bank (ECB) laat de belangrijkste rentes op hetzelfde niveau staan als een maand eerder.

Dat maakt de Europese toezichthouder donderdag bekend.

Door de standen ongewijzigd te laten blijft het belangrijkste rentetarief waartegen banken geld kunnen lenen op 0,15 procent staan.

De depositorente, die banken ontvangen als zij voor een korte periode geld bij de ECB stallen, blijft met min 0,10 procent negatief. Zo moeten Europese banken nog steeds een 'boete' betalen als zij hun geld in Frankfurt in bewaring geven.

De herfinancieringsrente, het percentage dat banken moeten betalen wanneer zij geld lenen om aan het einde van de dag aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, blijft op 0,40 procent. ECB-voorzitter Mario Draghi gaf in de middag een toelichting op het besluit.

Inflatie

Door geld nog goedkoper te maken voor banken zoals de ECB vorige maand deed, wil de centrale bank de prijsontwikkeling aanjagen. De inflatie in de eurolanden staat al sinds een langere tijd op een laag niveau.

In juni becijferde het Europese statistiekbureau Eurostat de prijspeilontwikkeling in de eurozone op 0,5 procent, ruim onder de ECB-doelstelling van onder maar dichtbij de 2 procent.

De ECB heeft al meerdere keren gewaarschuwd voor een lang aanhoudende lage inflatie, met het gevaar van deflatie. Daardoor zou het broze economische herstel gevaar kunnen lopen. De rentestanden stonden sinds de invoering van de euro niet eerder zo laag.

ECB past vergaderschema aanDe gevaren van deflatie | Dit moet u weten over inflatie