De vijf Nederlandse kolencentrales uit de jaren tachtig krijgen strengere eisen. Het rendement moet omhoog zodat de klimaat- en energiedoelstellingen van het kabinet worden gehaald.

Dat schrijft minister, Henk Kamp (Economische Zaken), donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Kamp draagt een rendementseis voor de kolencentrales, die volgens hem onder de nieuwe milieunormen presteren, bij aan de verlaging van het energieverbruik.

In het vorig jaar gesloten energieakkoord is afgesproken dat de kolencentrales op termijn moeten sluiten. De maatregel moest bijdragen aan de kabinetsdoelstelling om in 2050 een volledige duurzame energievoorziening te hebben.

Maar volgens toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) leidt de sluiting tot een kartelafspraak. Bovendien is het nadelig voor de consument omdat de elektriciteitsprijzen stijgen en levert het weinig milieuvoordeel op, zo stelde ACM vorig jaar september. Er moest verder worden gezocht naar alternatieven. 

Eisen

De rendementseisen voor de kolencentrales worden in 2016 verhoogd naar 38 procent en in 2017 naar 40 procent. Kamp wil dit via wetgeving doorvoeren. Het komt er op neer dat er met dezelfde middelen meer elektriciteit moet worden opgewekt. 

Doordat de centrales erg verouderd zijn, betekent dit zo goed als zeker dat zij alsnog hun deuren moeten sluiten omdat aan de nieuwe wettelijke eisen niet kan worden voldaan.

Delta, mede-eigenaar van de EPZ-kolencentrale, heeft als enige partij aangegeven niet mee te willen werken aan deze nieuwe maatregelen. Kamp zegt dit besluit te "betreuren", maar is voornemens de nieuwe rendementseisen alsnog door te voeren.  

Dit moet u weten over het energieakkoord