De cao-uurlonen zijn er in het tweede kwartaal van dit jaar nauwelijks in koopkracht op vooruit gegaan. 

De stijging van 0,9 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is nagenoeg gelijk aan de inflatie die in mei uitkwam op 0,8 procent.

Dat meldt het centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

De lonen in de gesubsidieerde sector stegen met 1,6 procent, dat is aanzienlijk meer dan voor werknemers bij particuliere bedrijven (0,9 procent). Het salaris bij de overheid bleef met een kleine stijging van 0,1 procent min of meer gelijk.

Kosten

De contractuele loonkosten namen in het tweede kwartaal van 2014 met anderhalf procent toe. Dit is vooral toe te schrijven aan stijgende kosten van premies voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziektekosten.

In Nederland hebben ongeveer acht op de tien werknemers een collectieve arbeidsregeling.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Nationale 

Het CBS berekende ook de loonstijgingen volgens de Nationale rekening. Hierbij wordt gekeken naar de totale beroepsbevolking in plaats van alleen de cao-lonen.

De lonen per arbeidsjaar in het eerste kwartaal van 2014 waren anderhalf procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De stijging was in de gezondheids- en welzijnszorg het grootst met 2,6 procent. De bouwnijverheid staat met een plus van 0,1 procent onderaan.

Ook hier stegen de loonkosten, maar met 1,2 procent is dit wel minder snel. De iets lagere stijging kwam onder andere doordat de werkgeverspremies voor de zorgverzekering iets omlaag gingen.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van .CBS.Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Dit moet u weten over inflatie | 'Koopkracht gepensioneerde repareren is lastig'