Netbeheerder Liander heeft topman Peter Molengraaf ver boven de 'Balkenendenorm' betaald. Ook werden er te veel gouden handdrukken uitgedeeld.

Dat stelt Follow The Money woensdag op basis van het jaarverslag van Liander, dat het bedrijf maandag publiceerde.

Topman Peter Molengraaf verdiende vorig jaar 390.000 euro. Hoge functionarissen in de (semi)publieke sector mochten volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) in 2013 niet meer dan 228.599 euro verdienen - 130 procent van het salaris van een minister.

Volgens Follow The Money is het probleem het grootst bij directeuren vlak onder de top. Zeventien van hen verdienden vorig jaar boven de norm. Ook ging Liander elf keer over het maximale bedrag van een vertrekregeling - 75.000 euro. In 2013 gaf de netbeheerder 3,2 miljoen euro uit aan zulke gouden handdrukken.

Alliander, waar Liander dochter van is, verzet zich al enige tijd tegen de WNT. Maandag stuurde het kabinet nog een voorstel om de WNT juist aan te scherpen van 130 procent naar 100 procent van de Balkenendenorm.

Reactie Liander

Liander laat in een reactie aan NU.nl weten dat het bedrijf volgens de WNT niet te veel heeft betaald aan twee topfunctionarissen. Het gaat dan om CEO Peter Molengraaf en de directeur van Endinet (ook een dochter van Alliander).

Dat heeft volgens een woordvoerder te maken met het afbouwen van salarissen. Salarissen voor hoge functionarissen mogen volgens die wet op dit moment wel boven de norm liggen, maar ze moeten afgebouwd worden. 

"Volgens de WNT mag je nu nieuwe topmannen aannemen met een salaris boven de norm, maar daar kiezen wij niet voor", aldus de zegsvrouw.