De helft van de tien grootste levensverzekeraars die actief zijn in Nederland doet niets om de toegang van armen tot medicijnen te bevorderen. 

Dat schrijft de Eerlijke Verzekeringswijzer naar aanleiding van een praktijkonderzoek.

De makers van de Eerlijke Verzekeringswijzer vinden dat de Nederlandse verzekeraars, gezien hun investeringen van bijna 30 miljard euro in de medicijnenindustrie, een verschil kunnen maken in de naleving van het recht op toegang tot medicijnen. Die is vastgesteld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

De vijf verzekeraars die volgens de makers van de verzekeringswijzer een onvoldoende scoren zijn Aegon, Allianz, ASR, Generali en Legal & General. "Hoeveel een verzekeraar belegt in een farmaceut, blijkt vooral af te hangen van de beurswaarde van een bedrijf en niet zozeer of dit bedrijf zich ook aan de VN-richtlijnen houdt", aldus Peter Ras van de verzekeringswijzer.

Twee verzekeraars, Achmea en SNS Reaal, hebben wel farmaceuten waarin zij investeren aangesproken op hun beleid voor medicijnentoegang. APG, Delta Lloyd en SNS Reaal hebben daarnaast publieke toegezegd een index, met daarin farmaceutische bedrijven die het goed en minder goed doen, mee te gaan wegen in hun investeringsbeslissingen. Achmea wil dat nog gaan doen.

Beleid in praktijk

De makers van de verzekeringswijzer hebben voor het onderzoek gekeken naar hoe het beleid van de verzekeraars wordt omgezet in de praktijk. De afgelopen twaalf maanden is ook twee keer onderzoek gedaan naar hoe het beleid op papier staat.

In mei bleek dat de helft van de verzekeraars het duurzaamheidsbeleid heeft verbeterd in dat jaar. De Eerlijke Verzekeringswijzer is een initiatief van Amnesty International, Dierenbescherming, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib en PAX. Deze organisaties zitten ook achter de Eerlijke Bankenwijzer.