BRUSSEL - De helft van de vrouwen in Europa heeft te maken met ongewenste seksuele intimiteiten op het werk, maar wettelijke bescherming is in de meeste EU-lidstaten ver te zoeken. Vanaf 2005 wordt echter een wet van kracht die slachtoffers van seksuele discriminatie, intimidatie en pesterijen meer houvast moet bieden.

Na twee jaar touwtrekken zijn de lidstaten en het Europees Parlement het daarover eens geworden. Volgens PvdA-europarlementariër Joke Swiebel zal in alle lidstaten, inclusief Nederland, over de hele linie de wetgeving moeten worden aangescherpt. "Bij ons zal er geen bloed uit vloeien, maar de wetgeving moet wel anders worden geformuleerd."

Voor het eerst worden zaken als ongewenste seksuele intimiteiten op EU-niveau gedefinieerd en daarmee gestroomlijnd. De wet bevat bepalingen over bestraffing daarvan en het recht op compensatie, ofwel smartegeld, voor geleden schade. "Het geeft mensen die een rechtszaak aanspannen een steviger basis", zei Swiebel donderdag.

Lidstaten worden aangespoord om werkgevers aan te moedigen om dit soort misstanden en ongelijke behandeling in het algemeen te voorkomen. Volgens Swiebel is dit een compromis. Het wetsvoorstel had een verplichtend karakter.

Hoezeer zij de nieuwe wetgeving verder waardeert, volgens de Nederlandse europarlementariër is het ook zaak na te gaan of regels worden nageleefd. Zij heeft daarop aangedrongen bij EU-commissaris Diamantoupoulou. "Nagaan of wetten worden nageleefd is beter dan utopische wensen opstapelen."