De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in de kwestie rond de te hoge declaraties door het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein volgens de bestaande afspraken gehandeld.

De ministers Edith Schippers (Volksgezondheid) en Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) schrijven dat donderdag aan de Tweede Kamer.

Aanleiding voor de Kamerbrief was berichtgeving bij RTL Nieuws vorige week dat het Openbaar Ministerie buiten het onderzoek van het NZa naar het Sint Antonius was gehouden. De Kamer eiste daarop opheldering van het kabinet.

Het ziekenhuis stuurde stelselmatig te hoge en foute rekeningen. De NZa besloot het ziekenhuis daarvoor een boete van 2,5 miljoen euro te geven, de hoogste die de Zorgautoriteit ooit oplegde. De getroffen verzekeraars hebben van het ziekenhuis 25 miljoen euro teruggevorderd.

Foutieve declaraties

Schippers en Opstelten stellen dat de NZa sinds november 2012 het Openbaar Ministerie en een aantal andere instanties heeft geïnformeerd over het onderzoek naar het Sint Antonius. In eerste instantie ging het over 'een ziekenhuis', vanaf januari 2013 werd het Sint Antonius bij naam genoemd.

Schippers en Opstelten melden nu dat de NZa na het onderzoek naar de foutieve declaraties van het Sint Antonius concludeerde dat er geen sprake was van opzet aan de kant van het ziekenhuis. Daarom besloot het NZa dat de kwestie volgens het bestuursrecht (boete in plaats van strafvervolging) moest worden afgerond. Bij opzet was vervolging volgens het strafrecht (door het OM) aan de orde geweest.

Volgens Schippers en Opstelten vindt de NZa op basis van de nu beschikbare informatie nog steeds dat van opzet niet is gebleken. De bewindslieden sluiten zich daar bij aan: ''Alles overziend is afdoening van deze casus conform de geldende afspraken verlopen, waarbij zowel de NZa als het OM hebben gehandeld conform hun rollen en verantwoordelijkheden.''