De neerwaartse bijstelling van het overheidstekort biedt ruimte om de economie de komende jaren te stimuleren. Dat stelden economen van ING donderdag.

Woensdag meldde het CBS dat het overheidstekort volgens een nieuwe rekenmethode kleiner is dan eerder gedacht. Het tekort bedroeg vorig jaar 2,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), in plaats van 2,5 procent zoals eerder gemeld.

Daardoor kan de overheid volgens ING jaarlijks bijna 2 miljard euro extra uitgeven, zonder de tekorten hoger te laten uitkomen dan nu wordt voorspeld.

Uitgeeft

Als de overheid het hele bedrag uitgeeft, bijvoorbeeld door belastingen te verlagen of wegen aan te leggen, groeit de economie volgend jaar in de modellen van ING 0,1 tot 0,3 procentpunt harder dan nu wordt verwacht. Extra uitgaven hebben daarbij op korte termijn een sterker effect, terwijl lastenverlagingen op langere termijn meer effect hebben op de economische groei.

Het kleinere tekort ontstond doordat de Nederlandse economie volgens de nieuwe CBS-definities groter is dan uit de oude rekenmethode bleek.

ING benadrukt dat die bijstelling niemand rijker of armer maakt; de economie wordt alleen beter gemeten. Ook voor de verwachtingen voor de bescheiden economische groei in 2014 maken de nieuwe definities niets uit.