Het Rijk overweegt aandeelhouder te worden van bedrijven die Nederlandse havens exploiteren om het nationaal belang van de zeehavens voor economie en arbeidsmarkt beter te kunnen waarborgen. 

Dat blijkt uit het Werkprogramma Zeehavens, dat minister Melanie Schultz (Infrastrutuur) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het Rijk heeft nu alleen een belang van 30 procent in Havenbedrijf Rotterdam. Een serieuze optie die wordt bekeken is om ook in Havenbedrijf Amsterdam een aandelenbelang te nemen. Ook Havenschap Moerdijk is een mogelijke kandidaat.

In het werkprogramma legt de overheid zich vast om tot eind 2016 tien concrete acties te nemen. Zo gaat Schultz zich hard maken in Europa om ongeoorloofde staatssteun aan zeehavens in België en Duitsland terug te dringen. Verder kijkt Schultz hoe het goederenvervoer naar Duitsland kan worden verbeterd en worden regels en vergunningen voor havenbedrijven onder de loep genomen.

Energieakkoord

Ook de zeehavenbeheerders, havenbedrijfsleven en Topteam Logistiek nemen maatregelen. Er wordt onder meer gekeken welke rol de havens kunnen spelen in het Energieakkoord, dat moet leiden tot verduurzaming van het energiegebruik in Nederland. Ook gaan zeehavens kijken hoe ze meer kunnen samenwerken.

Volgens Schultz hebben de Nederlandse zeehavens een sterke positie in Europa, maar ze hebben te maken met een hevige internationale concurrentie. Om hun positie te versterken slaan overheid, havenbedrijven en het bedrijfsleven de handen ineen, want afzonderlijk kunnen de partijen dit niet bereiken.

De havens zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Volgens de laatste Havenmonitor bedroeg de toegevoegde waarde van de zeehavens 6 procent van het bruto binnenlands product ofwel 36,2 miljard euro. Aan directe en indirecte werkgelegenheid gaat het om 284.000 arbeidsplaatsen.

Het gezamenlijk actieprogramma wordt woensdag in Rotterdam door de betrokken partijen ondertekend.