De prijs die melkproducenten krijgen voor hun melk is veel te laag om de productiekosten te dekken. 

Dat stelt de belangenorganisatie van melkveehouders Dutch Dairymen Board (DDB) dinsdag op basis van eigen onderzoek.

Volgens DDB ontvangen melkproducenten in Nederland gemiddeld ruim 37 eurocent voor een liter melk. Die liter kost volgens de belangenbehartiger echter bijna 45 cent om te maken.

De structureel te lage prijs heeft er volgens de organisatie voor gezorgd dat sinds 2000 zo'n 37 procent van de melkveehouderijen zijn deuren heeft gesloten.

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens die in opdracht van de EU zijn verzameld.