D66 roept het kabinet op met een agenda te komen die zorgt voor nieuwe economische groei en banen. 

Dat moet een kabinetsbrede ambitie worden waarbij de minister van Economische Zaken de regie neemt en erop toeziet dat alle bewindspersonen daaraan hun steentje bijdragen.

Dat bepleiten D66-leider Alexander Pechtold en zijn fractiegenoot Kees Verhoeven dinsdag in een opiniestuk in Het Financieele Dagblad.

Ze wijzen erop dat het kabinet de afgelopen twee jaar met steun van D66 hervormingen in de woning- en arbeidsmarkt en in de zorg heeft doorgevoerd.

Maar over de komende twee jaar blijft het ''angstig stil vanuit de coalitie'', op het onderlinge gekibbel over veranderingen van het belastingstelsel na. Nu de economie voorzichtig herstelt, heeft Nederland niets aan ''een kabinet dat genoegzaam achterover leunt''.

Visie

Volgens Pechtold en Verhoeven is er een ambitieuze agenda nodig om tot structurele groei te komen. ''Nieuwe groei vereist een kabinet dat niet alleen op de winkel past, maar een koers durft te zetten op basis van een economische visie'', schrijven ze.

De Nederlandse economie moet concurrerender worden, meer mensen moeten aan werk worden geholpen, er moet een onderwijsfonds komen en de boetes op kartelvorming moeten fors omhoog, aldus D66.

De partij zal een en ander dinsdag aankaarten tijdens een debat in de Tweede Kamer over een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de economie.