Het economische herstel in de eurozone heeft deze maand aan kracht verloren. Vooral in Frankrijk vielen de ontwikkelingen tegen, terwijl in veel zuidelijke landen de groei juist verder aantrekt. 

Dat concludeerde onderzoeksbureau Markit (pdf) maandag op basis van eerste schattingen.

De graadmeter waarmee Markit de economische activiteit in de economie van de eurozone meet, daalde van deze maand van 53,5 naar 52,8. Dat is het laagste niveau van het afgelopen halfjaar en lager dan de stand van 53,4 waarop economen in doorsnee rekenden. Een indexcijfer boven 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

Zowel in de industrie als in de dienstensector viel de groei deze maand terug. De graadmeter voor de industrie zakte daarbij naar het laagste niveau in zeven maanden, in de dienstensector was de groei in drie maanden niet zo laag.

Sterkste kwartaal 

Markit wees erop dat het tweede kwartaal van dit jaar het sterkste kwartaal van de afgelopen drie jaar is geweest. Tegelijk is het echter zorgelijk dat de graadmeters zowel in mei als in juni verslechterden, stelde hoofdeconoom Chris Williamson. ''Het herstel verliest momentum'', concludeerde hij.

De cijfers wezen opnieuw op een flinke tweedeling in de Europese economie. Daarbij blijft de Franse economie het zorgenkindje. Door een aanhoudende krimp in zowel de industrie als bij dienstverleners lijkt de economie daar in juni opnieuw te zijn gekrompen. In Duitsland hield de groei daarentegen aan.

Buiten Duitsland en Frankrijk trok de groei deze maand verder aan. Specifieke cijfers voor Nederland zijn nog niet beschikbaar.