De eurolanden moeten hun economische beleid op Europees niveau afstemmen om een herhaling van de crisis van de afgelopen jaren te voorkomen. 

Dat stelt de president van de Europese Centrale Bank (ECB) in een zaterdag gepubliceerd interview met De Telegraaf.

''Economisch beleid kan niet louter een nationale aangelegenheid zijn'', zegt de Italiaanse centralebankpresident. ''Voor het begrotingsbeleid is al een zekere gemeenschappelijke discipline. Maar de grote onbalans tussen eurolanden is veroorzaakt door een gebrek aan structurele hervormingen in sommige landen. De volgende stap is om structurele hervormingen ook onder een gemeenschappelijke discipline te brengen.''

Coördinatie 

De economische coördinatie die de afgelopen jaren in de eurozone is ontstaan ziet Draghi als ''een eerste stap'' op weg naar een perfecte muntunie.

''Bij de begrotingsafspraken hebben we soevereiniteit gedeeld met de lidstaten. Zo zou dat ook moeten met de arbeidsmarkt, concurrentievermogen, bureaucratie, afspraken over de interne markt. De soevereiniteit moet gedeeld worden op een ander niveau dan het nationale niveau.''

Onrust

Het economische beleid is een gemeenschappelijk belang van de eurolanden, stelt Draghi. De eventuele overdracht van bevoegdheden zorgt in veel landen voor onrust, maar de discussie erover moet worden gevoerd, benadrukt hij. ''Het is belangrijk genoeg. Volgens sommigen moeten we terug in de tijd, 30, 40 jaar. Ik wil liever vooruit.''

Ondertussen zou het volgens de Italiaan een vergissing zijn om de problemen in de eurozone te wijten aan de euro zelf. ''De economische crisis en de werkloosheid zijn het resultaat van een zeer ernstige financiële crisis en deels ook van verkeerd economisch beleid. De euro heeft het misschien gemaskeerd, maar is er niet de oorzaak van. We moeten met de monetaire unie uit de crisis zodat die weer welvaart en banen kan creëren.''

Grieken

Draghi nuanceert verder de bedragen die zijn betaald om bijvoorbeeld Griekenland uit de brand te helpen. Vooralsnog zijn er alleen in de financiële sector verliezen geleden op Griekse leningen en lijkt het er volgens hem op dat de Grieken hun schulden kunnen voldoen. ''De eurolanden zijn veel meer kwijt geweest aan het redden van hun eigen banken.''