De leden van schoonmaakvereniging OSB hebben donderdag ingestemd met de nieuwe cao voor schoonmakers. Ruim driekwart van de leden stemde in, zo meldde de werkgeversorganisatie.

Omdat de vakbondsleden eerder al instemden met het onderhandelingsakkoord hebben schoonmakers nu na ruim zes maanden weer een cao.

De arbeidsovereenkomst voor de schoonmaakbranche liep op 1 januari van dit jaar al af, maar vakbonden en werkgevers konden het lange tijd niet eens worden over nieuwe voorwaarden.

Om de OSB tot actie aan te zetten, legden schoonmakers sinds eind maart met enige regelmaat hun werk neer. Onder meer de treinen van NS werden daardoor wekenlang niet schoongemaakt.

Akkoord

Eind mei kwamen de vakbonden en werkgevers na lang onderhandelen alsnog tot een akkoord. Op 1 juli krijgen schoonmakers een loonsverhoging van twee procent. In de komende drie jaar loopt de totale loonstijging zelfs op tot 6,6 procent. Daarnaast gaat per jaar ook de eindejaarsuitkering 0,2 procent omhoog.

De schoonmaakbazen en de bonden hebben verder afgesproken dat in principe ook bij langdurige ziekte wordt doorbetaald, een belangrijk punt voor de bonden. Als een medewerker echter niet meewerkt aan re-integratie dan kan de werkgever dat toch stopzetten.

Het bedrijf moet dan wel bewijzen voldoende te hebben gedaan aan opleiding en certificering. Daarover zijn in de cao ook afspraken gemaakt.