De economische groei die Nederland kende in tijden van voor de financiële crisis, kan binnen tien jaar weer terugkeren.  

Dat concluderen de auteurs van het Centraal Planbureau-boek Roads to Recovery dat donderdag werd gepubliceerd.

"De recessie van de afgelopen jaren heeft de veerkracht van de Nederlandse economie niet aangetast", verklaren de schrijvers.   

In het boek wordt er door het Centraal Planbureau (CPB) geanalyseerd hoe de economie er nu voor staat en welke kansen en gevaren er de komende tien jaar zijn. Laura van Geest, directeur van het CPB, zegt dat de mogelijke ontwikkelingen die worden beschreven een positief sigaal is voor ondernemers. 

Scenario's

Er worden drie mogelijke scenario's beschreven die kunnen volgen op de crisis die door het CPB wordt omschreven als 'de grote recessie'. Het eerste en meest rooskleurige scenario is een aantrekkend herstel waarin de economie snel groeit en de arbeidsmarkt snel herstelt. 

"De potentiële groei ligt hoger dan voor de crisis. De internationale omgeving ziet er goed uit voor Nederland en de Nederlandse banken staan er goed voor. Ontmoedigde werklozen keren terug naar de arbeidsmarkt en vinden ook een baan", zegt George Gelauff, een van de auteurs. 

Matig

Het tweede scenario beschrijft een gematigd herstel waarin de economie eveneens groeit, maar niet zo vlot. Dat geldt ook voor de arbeidsmarkt.

"Internationaal is de groei geringer, een aantal Europese banken moeten hun balansen herstellen en de werkloosheid is opgelost maar heeft meer tijd nodig. Huishoudens bouwen schulden af waardoor ook de woningmarkt minder snel aantrekt", zegt Gelauff.

Slecht

In het slechtste en laatste scenario zijn er nog problemen op de financiële markten en de huizenmarkt. De vraag van consumenten en de overheid blijft laag en ook over tien jaar presteert de economie onder het potentiële niveau. Deflatie ligt op de loer en de werkloosheid blijft voor een lange periode hoog.

"De potentiële economische groei blijft met 1 procent hetzelfde als bij het gematigd herstel. De consumptie blijft tien jaar lang op de nul en de lonen zijn lager dan de inflatie", aldus Gelauff.

Regeringsbeleid

Het CPB publiceert regelmatig ramingen over hoe de Nederlandse economie zich ontwikkelt. In de jongste raming voorspelt het planbureau een hoge werkloosheid en een matige groei voor 2014 en 2015.

Het kabinet baseert het regeringsbeleid voor een deel op deze cijfers. De analyse in dit boek is geen advies, maar moet worden gezien als een kader.

'Beeld CPB positief voor ondernemers'