De werkloosheid is in mei gedaald naar 8,6 procent van de beroepsbevolking.

Het is de eerste daling dit jaar die wordt veroorzaakt doordat er meer mensen aan het werk zijn. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

De werkloosheid is in mei gedaald met 14.000 personen. In april bedroeg de werkloosheid nog 8,7 procent van de beroepsbevolking.

In maart nam het aantal werklozen ook af, maar toen kwam dat nog doordat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. In de afgelopen drie maanden is de werkloosheid met gemiddeld zesduizend personen per maand afgenomen.

Vacatures

Meer mensen hebben een betaalde baan gekregen. De ontwikkeling volgt op een groeiend aantal vacatures en uitzenduren begin dit jaar. De daling van de werkloosheid is het grootst onder 25- tot 45-jarigen. Onder deze groep is ook de werkzame beroepsbevolking het hardst gegroeid. 

Volgens de internationale ILO-definitie bedroeg de werkloosheid in Nederland in mei 7 procent van de beroepsbevolking, tegenover 7,2 procent in april.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS.Bekijk hier een grote versie. - (c) NU.nl/Jerry Vermanen

Het aantal lopende WW-uitkeringen is in mei afgenomen met 1,7 procent tot 436.000. In vrijwel alle sectoren was een daling te zien ten opzichte van de voorgaande maand. In seizoensgevoelige sectoren als landbouw, bouw en horeca is de daling het grootst.

De daling van het aantal WW-uitkeringen gold voor vrijwel alle leeftijdsgroepen, alleen onder 55-plussers nam het aantal met een kwart toe ten opzichte van een jaar geleden.

Uitkeringsinstantie UWV heeft in mei 49.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, 11,1 procent meer dan een jaar geleden. Er werden echter ook 57.000 uitkeringen beëindigd, een stijging van 23,7 procent. 

Goed nieuws

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken noemt het "heel goed nieuws'" dat de werkloosheid in mei met 14.000 is gedaald. "In maart daalde werkloosheid nog omdat werkzoekenden zich terugtrokken van de arbeidsmarkt, nu vinden juist meer mensen werk."

"Dit is geweldig voor de mensen die nu een baan gevonden hebben, maar we moeten doorzetten want er zitten nog veel te veel mensen zonder werk", aldus de minister in reactie op de cijfers.

Volgens Asscher zijn er steeds meer signalen zijn dat het de goede kant op gaat met de Nederlandse economie. De werkloosheid is ondanks de daling echter "nog steeds veel en veel te hoog". Het bestrijden van de werkloosheid blijft absolute topprioriteit van het kabinet en zet onverminderd door om de werkloosheid verder terug te dringen, aldus Asscher.

Jeugdwerkloosheid

Mirjam Sterk, door het kabinet benoemd tot ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid, is blij dat ook de jeugdwerkloosheid in mei is afgenomen.

"Meer jongeren zijn gaan werken. Dat is goed nieuws. Ook de komende zomerperiode biedt kansen voor jongeren. Vakantiewerk is een goede kans om ervaring op te doen bij werkgevers die in de zomervakantie pieken, zoals de horeca of de zorg, als de vaste krachten met vakantie gaan en het werk doorgaat."

'Werkgelegenheid groeit weer in 2015' | UWV verstrekt recordaantal nieuwe WW-uitkeringen

Vijf vragen over werkloosheid