Banken vrezen dat de nieuwe toezichthouder, de Europese Centrale Bank (ECB), de risico's van de Nederlandse hypotheekmarkt te hoog inschat.

De kans bestaat dat zij hierdoor veel meer geld opzij moeten zetten om aan de kapitaaleisen te voldoen. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Banken in het Financieele Dagblad.

De ECB voert momenteel de Asset Quality Review (AQR) uit, een soort eindexamen voordat de banken begin november onder de ECB komen te vallen.

Volgens de NVB wordt hierbij de markt waarin de instellingen opereren niet meegewogen. "Deze macro-omgeving verklaart echter wel mede de relatief lage risicoweging van hypothecaire leningen op bankbalansen", schrijft de NVB.

Uitleg

De NVB heeft een Engelstalig onderzoek uitgebracht om de nieuwe toezichthouder uit te leggen hoe de Nederlandse hypotheekmarkt in elkaar steekt. Hierin staat dat huishoudens weliswaar veel hypotheekschulden hebben, mede door het systeem van de hypotheekrenteaftrek.

De kans is echter relatief klein dat huishoudens hun schulden niet betalen, schrijven de banken. Dat komt door de strenge toegangsvoorwaarden, de hoge spaarsaldo's en regelingen zoals de Nationale Hypotheek Garantie.

De Engelstalige uitgave is ook bedoeld om potentiële investeerders in de Nederlandse hypotheekmarkt te overtuigen. Dat is nodig omdat er te weinig spaargeld bij de banken staat om de hypotheken te kunnen financieren.

Eind 2012 was er een tekort van ongeveer honderd miljard euro's. Ook als de ECB de strengere regels wel toepast, zullen de banken extra geld moeten ophalen.

'Probleem hypotheken hardnekkig' | Vraag naar hypotheken stijgt voor het eerst in acht jaar