De verscherpte aanpak van fraude met toeslagen heeft al ongeveer een kwart miljard euro opgeleverd. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën zei dat woensdag in een Kamerdebat.

Al onder Wiebes' voorganger Frans Weekers werd besloten tot strenger toezicht op de uitbetaling van toeslagen. Binnen het toeslagensysteem in Nederland wordt jaarlijks tussen de 10 en 11 miljard euro uitbetaald.

Wiebes wees er op dat met de Bulgarenfraude 4 miljoen is gemoeid en dat dat "ernstig genoeg'' is, maar dat de strengere aanpak wel degelijk werkt. Met dus een opbrengst van rond de 250 miljoen euro. "Dus dit mag niet als mislukt worden beschouwd. We hopen de half miljard euro te gaan overschrijden met deze maatregelen.''