De belastingdruk in Nederland is de afgelopen jaren licht opgelopen. 

Dat blijkt uit cijfers (pdf) die Europees statistiekbureau Eurostat maandag heeft gepubliceerd.

Belastingen en sociale premies besloegen 39 procent van de omvang van de Nederlandse economie in 2012, het meest recente jaar waarover Eurostat de cijfers presenteert.

In 2011 was de belastingdruk 38,6 procent, in 2002 was dit nog 37,7 procent.

In de hele eurozone bedroegen de belastingen in 2012 40,4 procent van de omvang van de economie, tegen 39,5 procent een jaar eerder.

Frankrijk

Binnen de eurozone was de belastingdruk met circa 45 procent het hoogst in België en Frankrijk. Letland en Ierland bevonden zich aan het andere eind van de schaal. Daar kwamen belastingen en premies uit op minder dan 30 procent van het bruto binnenlands product.

De belastingen gingen in 2012 relatief het sterkst omhoog in Italië, Griekenland, Frankrijk en België. In Portugal nam de belastingdruk in dat jaar het sterkst af.

Ruim de helft van de belastingopbrengsten in Europa komt uit de inkomstenbelasting. Daarna volgen de belasting op consumptie (btw) en op vermogen. In Nederland was de inkomstenbelasting in 2012 goed voor 57,5 procent van de totale opbrengsten. Dat percentage was alleen in Zweden hoger.

Eurostat gaat ervan uit dat de belastingdruk in de eurolanden vorig jaar verder is toegenomen.

Te hoog

Eurocommissaris Algirdas Semeta stelde in reactie op de cijfers dat de lidstaten van de Europese Unie minder belasting moeten heffen op arbeid. 

Door een lagere belasting op werk kunnen bedrijven in de EU-landen volgens Semeta beter concurreren, wat goed is voor de werkgelegenheid. 

"De belasting op arbeid is nog te hoog", aldus de eurocommissaris. Lidstaten zouden volgens hem meer belasting moeten heffen op zaken die de economie niet aantasten, zoals milieuheffingen.

"Dergelijke vormen van belasting worden nu nog 'te weinig ingezet in veel landen", aldus Semeta, die verantwoordelijk is voor het fiscale beleid in de commissie. 

Btw

Ook stelde de eurocommissaris dat landen niet per se meer belasting hoeven te gaan heffen als ze meer inkomsten willen.

Hij wijst daarbij op de btw, die in veel lidstaten de laatste jaren is gestegen. Als landen de btw efficiënter zouden innen, waren deze verhogingen misschien niet nodig geweest, aldus Semeta.

VVD wil eenvoudiger belastingstelsel