Dat banken inzetten op verandering van de interne cultuur moet niet worden gezien als symboolpolitiek. De sector ontplooit veel initiatieven om integere bedrijfsvoering te waarborgen.

Dat zegt Floris Mreijen, bestuurssecretaris bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), in gesprek met NU.nl.

Naast overheidsmaatregelen als de bankenbelasting en bankierseed zetten ook de banken zelf actief in op een meer transparante en dienstbare financiële sector. "We zijn daar al een aantal jaar druk mee bezig."

Mreijen noemt als voorbeeld de verbeterde informatievoorziening over complexe financiële producten. "Leg hypotheekvoorwaarden van nu maar eens naast die van zes jaar geleden en je ziet een duidelijk verschil."

Ook het introduceren van nieuwe gedragsregels is een initiatief waarmee de sector zichzelf meer de maat wil nemen. Via tuchtrecht kunnen vanaf 2015 sancties worden opgelegd aan bankiers die deze regels overtreden.

Cultuurkaart

Een ander project van de NVB dat aansluit bij de ingezette koerswijziging binnen banken is een cultuurkaart voor de financiële sector. Deze lijst van waarden en normen moet een leidraad vormen voor de interne cultuur bij financiële instellingen.

De kaart werd opgesteld na meerdere bijeenkomsten waarin jonge financiële professionals hun toekomstvisie op de maatschappelijke rol van banken gaven.

Mreijen wil hiermee de mening van kritische jonge financiële professionals faciliteren. "Vaak zijn bestuurders aan het woord, maar we willen ook op zoek naar andere stemmen. Hun standpunt is interessant omdat zij na de crisis zijn begonnen."

Een charmeoffensief zou de bestuurssecretaris de nieuw ingeslagen weg niet willen noemen. "Er zijn vanuit de overheid en de toezichthouder natuurlijk al reglementen en aanbevelingen gekomen. Maar deze initiatieven gaan verder dan regels die van buitenaf worden opgelegd. Dit is iets wat leeft in de sector zelf."

Lees verder op NUweekend: Jonge bankiers willen cultuuromslag