De Nederlandse pensioenuitvoerder APG heeft in 2013 geen nieuwe investeringen in hernieuwbare energie gedaan.

Dat staat in het donderdag gepubliceerde jaarverslag (pdf) van 2013 van de pensioenbeheerder.

"APG heeft geen nieuwe investeringen in duurzame energie of infrastructuur kunnen toevoegen in 2013. Er zijn te weinig investeringsvoorstellen langsgekomen die aan de kwaliteitseisen voldeden", schrijft APG.

Omdat de energiemarkt volgens de organisatie niet optimaal werkt, blijft het voor APG moeilijk om fors te beleggen in hernieuwbare energie van windmolens en zonne-energie, aldus APG.

Deze energiebronnen zijn voor APG nog te afhankelijk van subsidie en belastingvoordelen en noemt dat "geen solide basis voor beleggingen op lange termijn."  

"Een overheid kan in principe immers ieder moment besluiten om de subsidie stop te zetten of de fiscale regels aan te scherpen."

Groen

APG is in 2013 gestart met het investeren in zogenoemde 'green bonds'. Dat zijn leningen uitgegeven door bedrijven die duurzaam beleggen als speerpunt hebben. 

"Het groene karakter van de green bonds is voor APG belangrijk, maar net als bij de andere beleggingsproducten kijkt het ook hier in de eerste plaats hoe het verwachte rendement zich verhoudt tot de risico’s en de kosten", aldus APG.

APG heeft in totaal 1 miljard belegd in hernieuwbare energie. Alle beleggingen in duurzaamheid, waar bijvoorbeeld ook microfinanciering onder valt, tellen op tot 15,5 miljard euro. Dit is 4,5 procent van het totale geïnvesteerde vermogen van APG. Met 340 miljard euro is APG een van de grootste pensioenbeheerders ter wereld.

Energieakkoord

In 2020 wil Nederland aan de Europese norm van 14 procent duurzame energie voldoen, dat staat in het vorig jaar gesloten energieakkoord. 

Op dit moment is 4 procent van de opgewekte energie duurzaam. Uiteindelijk streeft Nederland naar volledige duurzame energievoorziening in 2050, zoals dat ook is afgesproken in internationaal verband. De regering is voor die doelstelling afhankelijk van investeringen van bedrijven en pensioenfondsen.

Dit moet u weten over het energieakkoord