De Nederlandse economie groeit in zowel 2015 als 2016 met 1,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Over dit jaar is er een plus van 0,2 procent.

Dat staat in de dinsdag gepubliceerde halfjaarlijkse raming van De Nederlandsche Bank (DNB) voor de Nederlandse economie.

Daarmee blijft het herstel van de Nederlandse economie bescheiden. Huishoudens, banken, pensioenfondsen en de overheid moeten hun balansen herstellen.

"Het eerste kwartaal van 2014 viel ons bar tegen", zegt DNB-topman Job Swank in een toelichting. De verwachting voor de drie kwartalen daarop noemt hij positief. "De groei is laag, maar daar moet je doorheen kijken. Het onderliggend resultaat is nog steeds goed", zegt Swank.

Positief

Hij somt op wat er achter die positieve gedachten van DNB zit. "Het vertrouwen van consumenten en producenten stijgt al een jaar, de woningmarkt komt langzaam tot leven en heeft de bodem bereikt, de particuliere investeringen stijgen en ook op de arbeidsmarkt is de bodem in zicht", aldus Swank.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën noemt de raming van DNB in een reactie een nieuw bewijs dat de Nederlandse economie zich geleidelijk aan het herstellen is.

Bijstellen

De Nederlandse toezichthouder stelt het groeicijfer voor 2015 van de vorige raming naar boven bij. Bij de berekeningen in december 2013 voorspelde DNB voor dat jaar een groei van 0,9 procent van het bbp. Voor 2014 werd een half jaar geleden uitgegaan van een plus van 0,5 procent.

De lagere groei voor dit jaar wordt volgens DNB veroorzaakt door een aantal "incidentele factoren". Zo werd er flink minder gas verbruikt door de warme wintermaanden. Verder trok het belastingvoordeel op personenauto's eind 2013 de consumptie en investeringen naar voren, met een sterke daling in het eerste kwartaal van 2014 tot gevolg.

Werkloosheid

De toezichthouder becijfert dat de werkloosheid als percentage van de beroepsbevolking licht daalt van 7,1 in 2014 tot 6,6 in 2016. Daarmee zijn er aan het eind van 2016 nog altijd twee keer zoveel werklozen als aan het begin van de financiële crisis in 2008. "De arbeidsmarkt is de klap van de kredietcrisis nog niet te boven", schrijft DNB.

De werkloosheid daalt ook doordat werkzoekenden zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Vooral jongeren raken ontmoedigd door de slechte vooruitzichten op het vinden van een baan.

Koopkracht 

De koopkracht neemt na jaren van krimp weer iets toe. Dit jaar hebben consumenten 0,3 procent meer te besteden, voor 2015 en 2016 komt dit respectievelijk uit op 2,4 en 2,7 procent. 

Die cijfers lijken fors, maar zijn voor het grootste deel te danken aan de lage inflatie. De prijzen van producten stijgen minder hard. 

In Nederland daalde het gemiddelde prijspeil in mei naar 0,8 procent, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag. DNB voorspelt voor 2016 dat de inflatie in 2016 langzaam oploopt naar 1 procent.

Inflatie

Maar een lage inflatie heeft ook nadelen, zo wordt het moeilijker om je schulden te betalen. Swank: "Die zijn vooral bij Zuid-Europese landen hoog, maar ook de Nederlandse schulden bij consumenten en de overheid zijn vrij fors."

Ook lagere pensioenpremies en een stijgend inkomen van zzp'ers veroorzaken een toename in de koopkracht. De lage inflatie in de eurozone wordt door de Europese Centrale Bank fors bestreden met verlaagde rentes en goedkope leningen voor banken. 

Vrees voor deflatie heeft de DNB-topman vooralsnog niet omdat de vooruitzichten van de prijsontwikkelingen niet zo'n beeld laten zien. Dat is overigens geen garantie voor de toekomst, voegt Swank hier aan toe.

'Beginnen over uitgeven meevallers prematuur' | 'Raming DNB bewijs voor herstellende economie' | CBS verrast door grote krimp economie