Medewerkers in het middelbaar beroepsonderwijs hebben een cao. Werkgeversorganisatie MBO Raad heeft hiertoe een akkoord gesloten met de vakbonden. 

In de cao zijn afspraken gemaakt over onder meer aanpak van de werkdruk en loonsverhoging. De nieuwe cao zou per 1 augustus in moeten gaan, zo heeft de grootste onderwijsvakbond AOb donderdag laten weten. 

Hoeveel de werknemers er volgend jaar bij krijgen hangt af van het bedrag dat het kabinet beschikbaar stelt, meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Geld dat door de uitgeklede regeling wordt bespaard, wordt in het budget voor duurzame inzetbaarheid gestopt. Elke werknemer krijgt vijftig uur om die tijd naar eigen inzicht te besteden om het onderwijsprogramma te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om teamoverleg of scholing, meldt de werkgeverskoepel MBO Raad.

Winst

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker (PvdA) is tevreden met het akkoord, dat ze in een verklaring 'winst voor het hele middelbaar beroepsonderwijs' noemt.

In het mbo werken 55 duizend mensen. De partijen moeten hun achterban nog raadplegen. Uiterlijk 4 juli moet duidelijk zijn of het akkoord wordt geaccepteerd. CNV Onderwijs laat in een reactie weten dat de partijen het akkoord met een positief stemadvies bij hun leden neerleggen.

De afgelopen maanden voerden werknemers actie voor een nieuwe cao. Volgens de AOb hebben de acties bijgedragen aan het akkoord.

Blij

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs is blij met de overeenstemming. ''Niet alleen komt hiermee duidelijkheid voor al die duizenden leraren over minder administratieve rompslomp, verlaging van de werkdruk, meer salaris en meer ruimte voor groei en eigen ontwikkeling," liet ze weten.

"Ook krijgen leraren zelf meer zeggenschap binnen de school over de invulling van hun onderwijs. Dat is winst voor het hele mbo."

Eerder werden voor het hele onderwijs afspraken gemaakt over minder rompslomp, een lagere werkdruk en meer ruimte voor docenten voor professionele ontwikkeling. Hiervoor werd 689 miljoen euro in het regeerakkoord gereserveerd.

Overzicht: stakingen in 2014'Actiebereidheid onder werknemers stijgt'