De inflatie in de eurolanden is zo laag geworden, dat de Europese Centrale Bank (ECB) volgens veel economen wel moet ingrijpen om te voorkomen dat het gemiddelde prijspeil structureel gaat dalen. 

Verwacht wordt dat ECB-president Mario Draghi donderdag met concrete maatregelen komt.

Een langdurige periode van prijsdalingen, ook wel deflatie genoemd, wordt gezien als schadelijk voor de economie. Het wordt dan moeilijker om schulden af te lossen en consumenten kunnen aankopen uitstellen omdat spullen steeds goedkoper worden.

De ECB zou ervoor kunnen kiezen de toch al historisch lage rente verder te verlagen. Het wordt dan goedkoper om geld te lenen en minder aantrekkelijk om te sparen. Dat zou in theorie de investeringen en consumptie moeten aanjagen, waarbij een hogere vraag leidt tot sterkere prijsstijgingen.

Ook kan de ECB via de banken proberen de vraag aan te jagen. Dat kan bijvoorbeeld door zeer goedkope leningen beschikbaar te stellen of door banken door middel van een negatieve depositorente financieel te straffen als zij geld oppotten bij de centrale bank.

Een ruimere beschikbaarheid van euro's zou bovendien de koers van de eenheidsmunt drukken en zo importgoederen duurder maken.

Fed

De ECB zou desondanks geen agressief monetair beleid voeren zolang de Federal Reserve in de Verenigde Staten de geldkraan open heeft staan. Dat zegt topman van 's werelds grootste vermogensbeheerder Blackrock Larry Fink donderdag in Het Financieele Dagblad

Volgens Fink moeten Draghi en de zijnen zich voorlopig beperken tot een renteverlaging als middel om verdere daling van de inflatie tegen te gaan. Pas als de Amerikaanse bankenkoepel Fed later dit jaar stopt met het Amerikaanse opkoopprogramma voor obligaties, is de weg vrij. 

Doordat de Fed de koers van de dollar kunstmatig laag houdt, is het voor de ECB lastig de koers van de dure euro te drukken. " Zonder die invloed van de Fed zal de ECB succesvoller zijn in het verlagen van de koers van de euro. Want die is nu veel te duur voor een sterk herstel van de economie in Europa", aldus Fink in de krant.