Het kabinet ziet af van een geplande extra belasting op leidingwater. Uit overleg met koepelorganisaties en bedrijven is gebleken dat die maatregel te veel negatieve effecten zou hebben.

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer geschreven.

De schatkist loopt hierdoor 80 miljoen euro mis. Op Prinsjesdag zal het kabinet laten weten hoe het dat financiële gat dekt. Maar de oplossing zal gezocht worden "in de sfeer van de milieubelastingen'', laat Wiebes weten.

Leveranciers van leidingwater betalen een leidingwaterbelasting, die ze kunnen doorberekenen aan hun afnemers. Daarbij geldt een plafond van 300 kubieke meter per aansluiting per jaar. Dat plafond zou per 1 juli 2014 komen te vervallen, waardoor de bedrijven dus over een grotere hoeveelheid leidingwater belasting zouden moeten betalen.

Brancheorganisatie Vewin en waterbedrijf Vitens zijn het daar volledig mee eens, zo lieten zij woensdag weten. Beide noemen het besluit "een stap in de goede richting" en pleiten voor een volledige afschaffing van de belasting op het leidingwater.

Per 1 januari van dit jaar is wel een verhoging van de belasting op leidingwater ingegaan.