De Nederlandse overheid moet soepeler omgaan met werklozen die in Duitsland aan het werk kunnen. 

Dat stellen de burgemeesters van Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg in een banenplan dat woensdag is gepresenteerd. 

Verschillen in regelgeving en fiscale barrières maken werken over de grens moeilijk, terwijl juist in Duitsland een tekort is aan arbeidskrachten.

Veel werkloze jongeren en ouderen in de grensstreken zouden in Duitsland snel een baan kunnen vinden, maar dan moet het Rijk wel meewerken.

De werkloosheid in Drenthe en Overijssel is soms twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. De burgemeesters vinden dat "onacceptabel'', vooral omdat in Duitsland "de banen voor het oprapen liggen''.

Grenszone

Die kunnen niet zomaar worden opgevuld door Nederlandse werklozen, omdat volgens de bestaande regels dan gaten vallen in bijvoorbeeld de AOW-opbouw, er problemen komen met de hypotheekrenteaftrek en verzekeringen duurder uitvallen.

De vier burgemeesters vragen het Rijk om een 'regelarme grenszone', die ook Nederlandse subsidies over de grens kan inzetten. Met het banenplan willen zij de werkloosheid binnen drie jaar terugbrengen tot het landelijk gemiddelde. De burgemeesters vragen het Rijk in totaal om 75 miljoen euro.