De beperkte beschikbaarheid van krediet, aanhoudend lage inflatie en de politieke onrust in Oekraïne zijn de grootste bedreigingen voor het nog broze economisch herstel van Nederland en de eurozone.

Dat staat in een woensdag verschenen rapport van het Centraal Planbureau.

Dat is geschreven op verzoek van de Tweede Kamer, onder meer als vervolg op de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie-De Wit, die het financieel stelsel onderzocht.

De lage inflatie kan de groei remmen als die omslaat in deflatie. Als de prijzen dalen komen economieën in een neerwaartse spiraal terecht omdat consumenten hun aankopen uitstellen tot goederen en diensten nog goedkoper worden. 

Banken lenen minder geld uit sinds ze onder Europese druk aan strengere kapitaaleisen moeten voldoen. Met name het midden- en kleinbedrijf heeft daar last van, omdat ze minder makkelijk financiering kunnen losweken om te investeren. 

Ook een escalatie van de politieke onrust in Oekraïne kan de Europese bankensector raken. Daarnaast vormt het vooruitzicht op een krapper monetair beleid in de Verenigde Staten een gevaar voor de financieringskosten in de eurozone.

Vertrouwen

Volgens het rapport was vorig jaar en begin dit jaar duidelijk sprake van toegenomen vertrouwen. Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank en nieuwe spelregels voor Europese banken werpen vruchten af. ''De risico's dat banken in problemen komen en de financiële stabiliteit in gevaar brengen lijken verminderd.''

Het CPB wijst er wel op dat de recessie heeft geleid tot oplopende kredietverliezen bij banken. Het kredietrisico op leningen aan bedrijven is gestegen. Vooral in het midden- en kleinbedrijf is sprake van een toename van probleemleningen.

Nu deze bedrijven minder makkelijk kunnen lenen bij banken is het volgens het planbureau wenselijk om alternatieven voor bancaire financiering te stimuleren.

Inflatie

De inflatie staat al maanden lang op een laag niveau in de eurozone. In mei daalde het prijspijlniveau volgens het Europese statistiekbureau Eurostat naar 0,5 procent. Een maand eerder was dit nog 0,7 procent.

De Europese Centrale Bank (ECB), verantwoordelijk voor de inflatie binnen de eurolanden, streeft naar een niveau van dichtbij, maar onder de 2 procent.

Donderdag maakt de centrale bank de nieuwe rentepercentages bekend. ECB-president Mario Draghi kondigde deze maand aan bereid te zijn om actie te ondernemen tegen de lage inflatie die de economische groei in de eurozone bedreigt.

Dit moet u weten over inflatie