De centrale looneis die de FNV ieder jaar voorafgaand aan het cao-seizoen bekendmaakt, wordt binnen de vakbeweging door onder anderen vakbondsbestuurders ter discussie gesteld.

Dat zegt Mariëtte Patijn, cao-coördinator van de vakbond, in een gesprek met NU.nl.

"We voeren binnen de vakbond ieder jaar een stevige discussie over de hoogte van de centrale looneis en of we die überhaupt nog moeten hebben. Dat heeft dit jaar tot een zo'n looneis geleid, we zullen zien hoe dat volgend jaar gaat", zegt Patijn.

Volgens haar is er niet altijd een goed alternatief. Een looneis die per sector verschilt, zou volgens Patijn een uitkomst kunnen zijn.

Nadruk

"Ik durf geen ja of nee te zeggen op de vraag of er volgend jaar 100 procent zeker een centrale looneis van de FNV komt. Eerlijk gezegd maakt het mij ook niet zoveel uit. Ik vind dat werknemers uit de sectoren en uiteindelijk het Ledenparlement zelf daarover moeten beslissen." 

In het Ledenparlement, het hoogste orgaan binnen de FNV, zitten afgevaardigden vanuit iedere sector. Uiteindelijk stemmen zij over de te varen koers. 

Patijn: "Misschien leggen we de nadruk wel ergens anders op. De looneis kan er wel komen, maar dan gaan we erover nadenken hoe we die gaan invullen. Die eis van nu is geen dictaat. Als je dat niet haalt, zorg dan wel dat je er wat anders voor terugkrijgt, zoals afspraken over echte banen."

"Ik heb vorig jaar al de vraag gesteld: 'Moeten wij een centrale looneis stellen?' Die discussie voeren we ieder jaar met elkaar binnen de sectoren. Op basis daarvan zullen we een conclusie trekken. Dat doen we pas in september."

Looneis

Ieder jaar stelt de FNV voor de start van het cao-seizoen op 1 december een looneis vast, voor vakbondsbestuurders geldt dit als uitgangspunt tijdens de cao-onderhandelingen. 

De 3 procent voor dit jaar kreeg veel kritiek te verduren van de werkgevers. Zij noemden de eis in een reactie 'onverantwoordelijk'. "Ik vind die reactie van de werkgevers onverantwoordelijk", zegt Patijn nu.

Maar ook vanuit de vakbeweging zelf klinken bezwaren. Een aantal onderhandelaars zei onlangs dat zij met de eis te weinig speelruimte hebben en geen maatwerk kunnen leveren per sector of bedrijf.

Krachten

Die kritiek wordt volgens Patijn binnen de FNV niet breed gedragen. Volgens haar vinden mensen binnen de vakbond nog steeds dat krachten gebundeld moeten worden door gezamenlijk met een looneis te komen en gezamenlijk arbeidsvoorwaarden te coördineren.

"Wil je als vakbond krachtig zijn en voordeel hebben van die gezamenlijke sectoren binnen de FNV, dan moet je een centraal gecoördineerd arbeidsvoorwaardenbeleid voeren. Maar dat hoeft niet per se met een centrale looneis", aldus Patijn.

'Gemiddelde cao-loonstijging onder 2 procent'