Ondanks het moeilijke economische klimaat blijft het aantal vrouwen met topfuncties in het bedrijfsleven licht toenemen.

Maar er is ruimte voor verbetering, zo blijkt uit een onderzoek dat dinsdag is aangeboden aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bij ruim 160 ondervraagde bedrijven en organisaties die sinds 2008 het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend, groeide het aandeel vrouwen in de top vorig jaar van gemiddeld 19,7 naar 20,1 procent.

Ook in de subtop worden meer functies door vrouwen bekleed. Hier steeg het aandeel vrouwen van 25,2 naar 26,1 procent.

Opmars

Vergeleken met eerdere jaren lijkt de opmars van vrouwen in de top iets afgezwakt. Met het huidige tempo duurt het nog meer dan tien jaar voordat 30 procent van de topfunctionarissen vrouw is, staat in het onderzoek. En het zal dan nog tot 2045 duren voor de helft van de topfuncties bezet wordt door een vrouw.

Drie vijfde van de ondervraagde bedrijven konden vorig jaar ook niet voldoen aan de streefcijfers. De charterondertekenaars mikten voor 2013 gemiddeld op een aandeel van 21 procent vrouwen in topfuncties.

Personeelsbestand

Door de economische omstandigheden stond de werkgelegenheid in Nederland vorig jaar onder druk. Dit had niet alleen invloed op het totale personeelsbestand van de ondervraagde bedrijven.

Dat daalde met bijna 15.000 naar ruim 563.000 medewerkers. Ook het aantal beschikbare topfuncties liep terug, van 15.726 naar 15.408.

Vrouwen zijn inmiddels wel goed vertegenwoordigd in de top van organisaties in de sector cultuur, media en communicatie (ruim 57 procent).

De technologie en telecomsector heeft met een gemiddelde van dik 14 procent het laagste percentage vrouwelijke toppers, gevolgd door bouw, industrie, transport en energie (ruim 15 procent). Deze traditioneel 'manne­lijke' sectoren hebben ook een lager aandeel vrouwen in het totale personeelsbestand.