De gemiddelde loonsverhoging die de afgelopen zes maanden in de cao's is afgesproken komt uit op 1,73 procent. 

Dat maakt vakcentrale FNV dinsdag bekend tijdens een tussenrapportage over het cao-seizoen.

"De gemiddelde loonsverhoging ligt dit jaar daarmee hoger dan vorig jaar", zegt Mariëtte Patijn, cao-coördinator van de FNV. De looneis van de FNV is voor dit jaar 3 procent.

Patijn: "We onderhandelen vanuit onze centrale looneis. We maken betere afspraken en voeren meer actie."

Er zijn in de afgelopen zes maanden, van december 2013 tot en met afgelopen mei, meer cao's afgesloten dan in dezelfde periode een jaar eerder, concludeert FNV.  

Dit jaar gaat het om 108 afgesloten arbeidsovereenkomsten in die periode, dat zijn er twintig meer dan vorig jaar. Uit 2013 moeten nog 121 cao's worden vernieuwd. Voor dit jaar ligt het aantal nog af te sluiten arbeidsovereenkomsten op 358.

Sfeer

"Werkgevers creëren een sfeer waarbinnen het lijkt dat de onderhandelingen moeizaam verlopen en dat de vakbond onwillig is om afspraken te maken", zegt Patijn.

In mei maakte werkgeversorganisatie AWVN bekend dat er in de eerste vier maanden van 2014 71 nieuwe cao's zijn afgesloten. Normaal staat de teller al twee keer zo hoog.

Beter

Volgens de FNV worden er juist betere afspraken gemaakt omdat de actiebereidheid is toegnomen onder de werknemers. "Waar wij actie voeren, worden er betere afspraken gemaakt", aldus Patijn. 

Volgens haar is het aantal acties van vakbondsleden voor betere arbeidsvoorwaarden vergeleken met vorige jaren meer dan verdubbeld. 

De vakbondsvrouw benoemt ook dat "onzeker werk" een speerpunt blijft voor de vakbeweging. De vakbond wil het aantal flexcontracten terugdringen. "Ondanks dat het UWV zegt dat de werkgelegenheid aantrekt, zien we dat mensen geen zekere banen krijgen."

Volgens de uitkeringsinstantie zal de werkgelegenheid in 2015 na drie jaar van krimp weer een lichte groei vertonen.