Het herstel van de Spaanse economie is in de afgelopen maanden krachtiger geworden. Dat zei minister van Economische Zaken Luis de Guindos dinsdag.

Hij wees onder meer op toenemende consumentenuitgaven en hogere investeringen vanuit het bedrijfsleven.

Door het herstel nemen de belastinginkomsten van de Spaanse overheid toe. Daardoor zal het land minder geld hoeven te lenen op de financiële markten.

De Guindos denkt dat het totaal aan leningen dit jaar 55 miljard euro zal bedragen. Eerder werd nog uitgegaan van 66 miljard euro.

Werklozen

Het aantal werklozen in Spanje is in mei met bijna 112 duizend gedaald tot 4,6 miljoen mensen. Daarmee versnelt de terugloop van het aantal werklozen. Dat meldt het Spaanse ministerie van arbeid dinsdag.

In een jaar tijd liep het aantal werklozen met 6,5 procent terug. Dat is de grootste terugloop sinds de werkloosheid in oktober begon te dalen.

De jeugdwerkloosheid liep sneller terug dan het gemiddelde. In mei waren er nog bijna 408 duizend werklozen onder de 25 jaar, een daling van elf procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Gecorrigeerd voor seizoenseffecten daalde de werkloosheid in mei minder snel, met 24 duizend personen.