De werkgelegenheid zal in 2015 na drie jaren van krimp weer een lichte groei vertonen.

Dit blijkt dinsdag uit de Arbeidsmarktprognose 2014-2015 van uitkeringsinstantie UWV.

Voor dit jaar wordt al een groei van het aantal vacatures verwacht. Dit geldt echter alleen voor het bedrijfsleven, in de collectieve sector daalt de werkgelegenheid nog.

"De weg naar herstel op de arbeidsmarkt is ingezet", zegt hoofd arbeidsmarktinformatie Rob Witjes van UWV in een toelichting.

In 2013 nam de werkgelegenheid met 1 procent af en voor 2014 wordt nog een krimp van 0,4 procent verwacht. In 2015 zal de werkgelegenheid groeien met 0,3 procent.

Uitkeringen

Dit jaar komt er bovendien een eind aan de sterke toename van het aantal lopende WW-uitkeringen, zo voorspelt UWV.

In 2014 stijgt het aantal WW-uitkeringen weliswaar nog met 5 procent tot 460.000, maar dat is minder dan in voorgaande jaren het geval was. Aan het begin van dit jaar voorzag UWV nog een stijging naar 485.000 in 2014.

In 2015 zal het aantal uitkeringen afnemen met 1 procent. Voor 35-plussers geldt dat de daling dit jaar al inzet.

Onder 55-plussers daarentegen blijft het aantal WW-uitkeringen stijgen. Dit jaar met 15 procent en volgend jaar met nog eens 5 procent.

"Er is een enorme concurrentie onder werklozen", aldus Witjes. "Voor laagopgeleide 55-plussers die langdurig werkloos zijn, is het 't moeilijkst. Bovendien vindt momenteel verdringing van vooral ongeschoolden plaats, 80 procent van de ongeschoolde vacatures wordt inmiddels ingevuld door geschoolden."

Lichtpunten

Lichtpunten op de arbeidsmarkt zijn onder meer het afnemende aantal bedrijfsfaillissementen en ingediende ontslagaanvragen. Daarnaast groeit het aantal uitzenduren en nemen het aantal openstaande en ontstane vacatures toe.

Daar staat tegenover dat het aantal banen in het eerste kwartaal van dit jaar is afgenomen. "Werkgevers zijn nog voorzichtig met het aantrekken van personeel", zegt Witjes. 

Ook liggen de werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen nog op een hoog niveau en is de arbeidsmarkt nog steeds ruim, voor laagopgeleiden zelfs "zeer ruim".

Sectoren

De uitzendbranche, de horeca en de aan export gerelateerde sectoren profiteren dit jaar als eerst van de aantrekkende economie. In 2015 zullen ook andere sectoren in de lift komen te zitten. Dat geldt ook voor de bouw, die wat betreft werkgelegenheid bovengemiddeld hard is geraakt door de crisis.

In de collectieve sector blijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid achter, evenals in de sector zorg en welzijn. "In zorg en welzijn gaan de komende jaren de meeste banen verloren", aldus Witjes. "Die sector heeft zich in korte tijd ontwikkeld van banenmotor tot krimpsector."

Regionaal gezien staan Flevoland, Groot Amsterdam en Helmond-De Peel er relatief gunstig voor. De Achterhoek doet het minder goed.

Vijf vragen over werkloosheid | Stijging werkloosheid vlakt af | UWV verstrekt recordaantal nieuwe WW-uitkeringen