Nederland zit niet meer op het strafbankje van de Europese Unie omdat het aan de begrotingsnorm van 3 procent voldoet.

Het kabinet krijgt voor de periode 2014 – 2015 wel een reeks aanbevelingen vanuit Brussel waar extra op gelet moet worden de komende jaren.

Begrotingsmaatregelen

Nederland moet de begrotingsstrategie in 2015 aanzienlijk versterken zodat de doelstellingen op de middellange termijn worden gehaald en vastgehouden.

De uitgaven die volgens Europa direct invloed hebben op groei, zoals onderwijs, innovatie en onderzoek, moeten juist worden ontzien van bezuinigingen.

Woningmarkt

De hervormingen op de woningmarkt moeten worden opgevoerd door haast te maken met de voorgenomen versobering van de hypotheekrenteaftrek. De de huren in de sociale woningmarkt moeten in verdere mate gekoppeld worden aan de inkomens. De prijzen op de huurwoningmarkt moeten "marktgerichter" worden.

Bij deze hervormingen moet wel goed worden gekeken naar toegankelijkheid en betaalbaarheid van het huurhuizen voor huishoudens met een laag inkomen, voegt de commissie er dit jaar aan toe. 

Pensioen

De hervormingen in het pensioenstelsel moet worden ingevoerd, maar dat moet gepaard gaan met een "passende" verdeling van de kosten en risico's tussen de generaties.

De verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar moet worden ondersteund "met maatregelen om de inzetbaarheid van oudere werknemers te verbeteren", schrijft de Commissie.

Zorg

Bij de hervorming van het stelsel voor langdurige zorg, die wordt overgeheveld naar de gemeenten, moet volgens de commissie goed worden gekeken naar 'een eerlijke toegang' en een waarborging van de 'kwaliteit van de diensten'. 

Arbeidsparticipatie

De commissie herhaalt tot slot de aanbeveling om maatregelen te nemen om de arbeidsparticipatie te verhogen, 'met name van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt'. Belastingmaatregelen die slecht uitpakken voor de participatie moeten worden beperkt.

Enige toevoeging van de Europese Commissie dit jaar is dat in overleg met de sociale partners moet worden gekeken naar meer variatie in de loonsverhogingen.