Frankrijk moet meer doen om zijn begrotingstekort naar beneden te brengen en de economie concurrerender te maken.

 Het land werd maandag in de jaarlijkse aanbevelingen van de Europese Commissie streng toegesproken.

Parijs heeft vorig jaar weliswaar een aantal belangrijke maatregelen genomen om onder meer de werkloosheid te bestrijden en de arbeidsmarkt te hervormen, maar dat is volgens Brussel nog lang niet voldoende. Het land kreeg een flinke lijst met huiswerk mee.

Zo moet er nog veel werk worden verzet om het hoge begrotingstekort in 2015 onder de Europese norm van 3 procent van het bruto binnenlands product te brengen. Vorig jaar kreeg Parijs nog 2 jaar uitstel om het tekort te lijf te gaan.

Ook moeten de overheidsuitgaven worden gestroomlijnd en de pensioenen en de gezondheidszorg worden hervormd.

Brussel merkt verder op dat Franse bedrijven in de afgelopen jaren ''zorgelijk veel'' marktaandeel hebben verloren. Om dit tegen te gaan moet de arbeidsmarkt verder worden hervormd en het ondernemingsklimaat worden versterkt.

Ook het Franse belastingssysteem, volgens de commissie te complex en niet efficiënt, moet op de schop.

Nederland niet langer onder verscherpt EU-toezicht