Omdat Nederland zijn begrotingstekort heeft teruggedrongen, kan Brussel weer soepeler omgaan met het Nederlandse financiële beleid. De Europese Commissie zal naar verwachting maandag adviseren om Nederland van het strafbankje te halen.

De regering in Den Haag stond vijf jaar onder verscherpt toezicht omdat het tekort door de crisis boven de Europese norm van 3 procent van het bruto binnenlands product was gestegen.

Brussel dwong Nederland dit ''buitensporig'' tekort aan te pakken.

Sinds vorig jaar is Den Haag daarin geslaagd met hervormingen en te bezuinigingen. Voor dit en volgend jaar wordt ook een tekort onder de 3 procent verwacht. Nederland moet nog wel de staatsschuld in stapjes naar beneden brengen.

Verlaten

Waarnemers in Brussel verwachten al een tijdje dat behalve Nederland ook enkele andere EU-lidstaten de zogenoemde buitensporig-tekortprocedure kunnen verlaten, zoals België.

Eind 2011 voldeden slechts vier van de destijds 27 EU-landen aan de Europese financiële spelregels. Dat zijn er geleidelijk iets meer geworden.

De EU-lidstaten buigen zich later deze maand over de adviezen van de Europese Commissie.