Het Portugese hooggerechtshof haalde vrijdagavond een streep door een aantal bezuinigingsmaatregelen. De overheid zou daardoor met een begrotingsgat van 700 miljoen euro komen te zitten.

Dat meldt het Britse persbureau Reuters zaterdag. 

Het gaat onder meer om de bezuiniging op ambtenarensalarissen. Het hof sprak zich uit tegen al geplande salarisverlagingen van tussen de 2 en 12 procent. 

Daarmee wordt een van de belangrijkste bezuinigingsmaatregelen van de regering ondermijnd. Het is een essentieel onderdeel van de internationale reddingsoperatie waar Portugal eerder deze maand afscheid van nam. 

Ook bezuinigingen op pensioenen en uitkeringen voor zieken en werklozen zijn door het hof geblokkeerd. De maatregelen zouden tegen de grondwet indruisen.

Vrees

Het hof heeft besloten dat de bezuinigingen niet met terugwerkende kracht worden afgeschaft. De aanpassingen gaan pas vanaf juni gelden, om de begrotingsdoelen niet te veel in gevaar te brengen. Toch vrezen analisten dat de uitspraak het economische herstel in Portugal in de weg kan zitten.

Het terugdraaien van bezuinigingen op ambtenarensalarissen kost de regering ongeveer 500 miljoen euro. En het afschaffen van de andere maatregelen levert een begrotingsgat van zo'n 200 miljoen euro op. 

De uitspraak dwingt de overheid tot het zoeken naar alternatieve bezuinigingen of het invoeren van belastingverhogingen

Flink bezuinigen

Ondanks dat het land geen noodsteun meer nodig heeft, moet de Portugese overheid de komen jaren nog flink bezuinigen om aan Europese regels te voldoen. 

Het begrotingstekort moet van 4 procent naar 2,4 procent zakken in 2015. In het afgelopen jaar kwam het tekort nog uit op 4,9 procent van het binnenlands bruto product. 

Portugal heeft in totaal 78 miljard euro noodsteun ontvangen van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds.

Belastingverhoging optie voor Portugal