Nederlandse tieners stoppen eerder met roken als sigaretten duurder worden. Als de prijs van een pakje sigaretten naar 10 euro zou gaan, stopt bijna een derde van de rokende jongeren. 

Twee op de tien zegt dan te minderen. Dat meldt de Hartstichting zaterdag op Wereld Niet Roken Dag. De stichting baseert zich op onderzoek van TNS Nipo onder 2.557 jongeren tussen de 13 en 17 jaar.

De Hartstichting wil dat de prijs van sigaretten fors omhoog gaat. Voor jongeren zou het dan onmogelijk of zeer onaantrekkelijk worden om met roken te beginnen. Volgens de stichting beginnen naar schatting elk jaar 37.000 jongeren met roken.

Een structurele prijsverhoging van tabakswaren zou mogelijk het aantal jonge rokers remmen. De Hartstichting wil dat de tabaksaccijnzen ieder jaar minimaal 10 procent omhoog gaan.

Een groot deel van de jongeren uit het onderzoek schaart zich achter het standpunt van de Hartstichting over accijnsverhoging. Ruim 55 procent is het eens met een jaarlijkse verhoging van 50 eurocent op een pakje sigaretten.