De vakbondsleden hebben ingestemd met het akkoord dat werkgevers en werknemers in de schoonmaaksector dinsdag hebben gesloten.

Vanaf donderdag wordt er dan ook weer schoongemaakt, onder meer bij de NS.

Dat heeft Ron Meyer van FNV Bondgenoten woensdag bekendgemaakt.

Volgens Meyer is er door de leden van Bondgenoten goed gediscussieerd over het onderhandelingsakkoord, dat dinsdag met werkgeversorganisatie OSB werd afgesloten. Uiteindelijk stemde 72 procent van de aanwezigen in met de cao.

Trots

Meyer is 'zeer trots' op wat de schoonmakers hebben bereikt. Volgens de tweede onderhandelaar kunnen zij een voorbeeld vormen voor medewerkers in andere branches die strijden voor een betere arbeidsvoorwaarden, zoals in de zorg.

De schoonmakers voerden sinds eind maart actie. In de afgelopen jaren is in totaal dertig weken gestaakt. De schoonmakers krijgen onder de nieuwe cao, die geldig wordt tot eind 2016, alles bij elkaar 6,6 procent meer loon. De wachtdagen bij ziekte worden stapsgewijs geschrapt.

Voorwaarden

De werkgevers hoeven onder voorwaarden niet meer door te betalen bij langdurige ziekte en zijn minder kwijt aan pensioenopbouw. Volgende maand moeten de leden van OSB nog wel hun zegje doen. 

De onderhandelaars, werkgeversorganisatie OSB en de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten waren weken met elkaar in gesprek om tot een akkoord te komen voor een verbeterd cao.

Schoonmakers krijgen er de komende drie jaar nu 6,6 procent loon bij. Per jaar stijgt het loon met 2 procent en de eindejaarsuitkering stijgt met 0,2 procent.