De curatoren van Econcern stellen voormalige bestuurders en commissarissen voor honderden miljoenen aansprakelijk voor de schade van het faillissement van het groene energiebedrijf.

Econcern ging in 2009 bankroet.

Volgens de curatoren hebben zij hun taken als bestuurders en toezichthouders niet naar behoren vervuld. ''Onbehoorlijk bestuur'' en ''onbehoorlijk toezicht'' zijn volgens hen ''een belangrijke oorzaak'' van het faillissement.

Of het tot een rechtszaak komt, is nog onzeker. De curatoren gaan nog onderzoeken of ''een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort'', schrijven zij in hun dinsdag gepubliceerde twaalfde faillissementsverslag.

Naast de oud-bestuurders en oud-commissarissen hebben de curatoren ook accountant PwC aansprakelijk gesteld voor schade. Eerder dienden zij al een tuchtklacht tegen de accountant in omdat deze ten onrechte een goedkeurende verklaring zou hebben afgegeven bij jaarrekeningen van Econcern.

Econcern ging in juni 2009 failliet, nadat de onderneming voor de tweede keer in korte tijd in grote financiële problemen was gekomen. Aandeelhouders en banken waren niet bereid om het bedrijf opnieuw te hulp te schieten.

Het bedrijf telde voor het faillissement 1.400 medewerkers en was actief in 21 landen, onder meer op het terrein van wind- en zonne-energie, biobrandstoffen en elektrische auto´s. Een aantal onderdelen werd na het faillissement door energieconcern Eneco overgenomen.