Banken en verzekeraars hebben de afgelopen twee jaar alle zeilen bijgezet om hun klantinformatie begrijpelijker te maken. Dat blijkt uit maandag gepubliceerd onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

​Duizenden brieven zijn herschreven, websites zijn opnieuw ingericht, brochures aangepast en voorwaarden opnieuw opgesteld. De sector levert daarmee informatie die vindbaar is en begrijpelijk voor de doelgroep, meent de AFM.

Jarenlang was klantinformatie volgens de toezichthouder te juridisch en niet altijd vindbaar. ''Het was daardoor voor de klant niet duidelijk hoe een product werkt. Ook was het lastig om een inschatting van het product te maken en te beoordelen of het product voor de klant van meerwaarde zou zijn.''

De AFM heeft onder meer met filmpjes van klanten, die veel moeite bleken te hebben met het begrijpen van offertes en brochures, inzichtelijk gemaakt wat het probleem was.

Filmpjes

Voor sommigen in de sector waren deze filmpjes een eyeopener, voor anderen waren deze filmpjes de aanleiding om structureel de onduidelijkheid bij de klant weg te nemen, zegt de toezichthouder.

Banken en verzekeraars zoeken tegenwoordig aansluiting bij de taal en structuur die hun klanten begrijpen. ''De klant krijgt door de duidelijke informatie steeds meer grip op zijn financiële toekomst'', aldus de AFM.

Die juicht het ook toe dat steeds meer financiële partijen informatie onder klanten toetsen. ''Klanten weten het beste of ze informatie kunnen vinden en begrijpen.''