UTRECHT - De Nederlandse Spoorwegen gaan zich samen met de vakbond FNV Bondgenoten, reizigersorganisatie Rover en de Raad voor de Transportveiligheid hard maken voor het behoud van de conducteur op de trein. "We zijn een familie en hebben hetzelfde belang: de veiligheid op en rond het spoor behouden. Daarom moeten we ook samen optrekken."

President-directeur K. Noordzij van de NS zei dit woensdag op een door FNV Bondgenoten georganiseerd symposium over de veiligheid bij het spoorbedrijf. Alle sprekers benadrukten het belang van de conducteur voor de veiligheid in de treinen.

Een week geleden kondigde de NS nog aan dat in de toekomst op een aantal spoorlijnen de conducteur uit de trein verdwijnt. Noordzij wees er woensdag op dat deze plannen zijn gemaakt omdat overheidsbeleid het spoorbedrijf daartoe dwingt.

Door de liberalisatie van het spoor moet de NS straks concurreren met andere bedrijven om een aantal door lokale overheden aan te besteden spoorlijnen. Om die lijnen te kunnen binnenhalen, moet de NS de personeelskosten terugbrengen.

Naarmate er meer overheidsgeld beschikbaar komt voor de exploitaie van de veelal onrendabele lijnen, kan de NS de reductie van het rijdend personeel beperken. Noordzij zei bereid te zijn om samen met betrokken partijen in de richting van het nieuw te vormen kabinet op te trekken om dit voor elkaar te krijgen.

De NS-topman kondigde tevens aan dat het spoorbedrijf net als in de twee voorgaande jaren in 2002 opnieuw 45 miljoen euro uittrekt voor het verbeteren van de veiligheid op stations en in de treinen.

FNV Bondgenoten presenteerde tijdens het symposium een zogeheten Roodboek, waarin de onveilige situatie door technische problemen, achterstallig onderhoud en agressie op en rond en het spoor, aan de kaak wordt gesteld. In januari kreeg de bond in een week driehonderd meldingen binnen over in totaal vierhonderd onveilige situaties. "Het is niet leuk om te zeggen, maar ik herken alles. Dit raakt mij in mijn hart", aldus Noordzij.