Directeur Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) roept op tot meer samenwerking van centrale banken, om zo beter de uitdagingen het hoofd te bieden die voortkomen uit het steeds complexer wordende financiële systeem. 

Dat liet Lagarde weten op een evenement in Portugal.

Volgens Lagarde kunnen de voordelen uit een nauwere samenwerking erg groot zijn, wat al bleek tijdens de financiële crisis. Toen wisten centrale banken te voorkomen dat de crisis zich uitbreidde naar andere landen in de wereld, aldus het IMF-hoofd.

''Als beleid alleen vanuit een nationaal perspectief wordt gezien, dan komen we in een wereld met ad hoc interventie, minder evenwichtigheid en is er een mogelijkheid dat financiële instabiliteit geëxporteerd kan worden'', zei Lagarde. Volgens haar kan dit leiden tot groot welvaartverlies in veel landen, zowel ontwikkelde als opkomende markten.

Centrale banken zouden gezamenlijk moeten gaan analyseren wat de effecten zijn monetair beleid, ook in andere landen en voor de welvaart in de hele wereld. 

Prijsstabiliteit

Lagarde benadrukte zondag ook dat het stimuleren van prijsstabiliteit het belangrijkste doel moet blijven van het monetaire beleid van centrale banken.

De laatste maanden wordt er vanuit verschillende hoeken geroepen dat bijvoorbeeld de ECB zich moet gaan bezighouden met de wisselkoers van de euro. Veel Europese bedrijven die exporteren hebben namelijk last van de dure euro. 

Volgens Lagarde kunnen centrale banken wel een ruimer mandaat krijgen, maar moet het hoofddoel, het in de hand houden van inflatie, dan wel goed bewaakt worden. Centrale banken kunnen volgens Lagarde alleen goed werken als het mandaat duidelijk is, er consistente beslissingen worden genomen en er overeenstemming is over het doel. 

Het toevoegen van bijvoorbeeld 'stabiliteit van het financiële systeem' als doel zou volgens de Française het mandaat van centrale banken veel vager maken. Dat komt doordat de einddoelen moeilijk te definiëren zijn en de vooruitgang moeilijk te meten is. "Vaak is er een crisis nodig om te laten zien hoe instabiel een financieel systeem is", zei Lagarde. "En dan is het te laat."