De overheid moet werkgevers bij het in dienst nemen van 55-plussers financieel stimuleren.

Dat stelt Annet de Lange, lector Human Resource Management aan de Hogeschool van Arnhem Nijmegen in een advies aan minister Asscher. Het advies is gegeven naar aanleiding van het BA&O-congres voor arbeids- en organisatieprofessionals.

Volgens De Lange is een financiële prikkel nodig omdat werknemers uit deze groep die hun werk kwijtraken, maar weinig kans hebben op een nieuwe baan. De werkloosheid onder 55-plussers is tussen 2012 en 2013 met 30 procent gestegen.

De pensioenleeftijd wordt de komende jaren verhoogd naar 67 jaar. "Maar in Nederland nemen weinig werkgevers oudere werknemers aan", zegt De Lange. "Volgens een rapport van het OESO vindt slechts 6 procent van de werkloze 55-plussers een nieuwe baan."

Ontwikkelen

Uit onderzoek van Totta Research onder duizend werknemers, in opdracht van HR softwareleverancier Raet, blijkt dat ouderen minder vaak een opleiding volgen dan hun jongere collega's.

71 procent van de 55-plussers heeft het afgelopen jaar geen opleiding gevolgd, tegenover ruim 50 procent medewerkers tussen de 25 en 34 jaar. 87,8 procent van de ouderen geeft aan dat dat de studies bijdragen aan de prestaties en kwaliteit van hun werk. 

De Lange stelt dat ouderen meer kansen moeten krijgen om zich te ontwikkelen in hun huidige functie, of makkelijker van beroep moeten kunnen veranderen.

"Op de arbeidsmarkt moet het makkelijk zijn om van werk naar werk te gaan. Er moet meer samengewerkt worden op regionaal niveau en binnen de sectoren. Meer samenwerking leidt tot kostenbesparing, maar op dit moment werkt de overheid niet activerend. Hierdoor stijgt de participatiegraad niet."

Voorwaarden

De Lange vindt ook dat in de arbeidsvoorwaarden moet komen te staan dat werknemers hun medewerkers actief moeten stimuleren bij het verbeteren van hun leefstijl. Dit leidt tot een betere inzetbaarheid en hogere productiviteit van medewerkers.

De docent adviseert de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een voorbeeld te nemen aan IJsland, waar het zogenoemde flexicurity-model succesvol is toegepast. Het model houdt in dat de regering een flexibeler ontslagrecht combineert met een door de overheid gestimuleerde banenmarkt en werkzekerheid.

"In IJsland worden mensen gestimuleerd om te werken, 50 procent van de 65-plussers werkt er door na het pensioen. In Nederland is dit 12,7 procent."

Het UWV kwam vorige maand al met een aantal plannen, zoals scholingvouchers waarmee ouderen een vergoeding krijgen voor een opleiding. Volgens De Lange zijn de plannen van het UWV goede plannen, maar is het de vraag of het voldoende is.

Werkgever ziet weinig in oudere werknemer