De werkloosheid is in april uitgekomen op 8,7 procent van de beroepsbevolking.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

Er kwamen drieduizend werklozen bij in april. In maart kwam het cijfer eveneens uit op 8,7 procent van de beroepsbevolking.

De stijging van begin dit jaar vlakt daarmee af. Dit komt vooral doordat jongeren zich terugtrekken van de arbeidsmarkt.

De werkloosheid liep minder snel op dan in december, januari en februari. Toen kwamen er maandelijks nog meer dan tienduizend werklozen bij. Gemiddeld nam het aantal werkloze personen de afgelopen drie maanden met drieduizend per maand toe.

Het aantal werkenden is meer afgenomen dan dat het aantal werkenden is gestegen. Daardoor is de totale arbeidsdeelname afgenomen.

In april kwam de werkloosheid in Nederland uit op 8,7 procent van de beroepsbevolking. Volgens de ILO-definitie was dat 7,2 procent.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van .CBS.Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

WW-uitkeringen

Het aantal lopende WW-uitkeringen daalde in april met 2,3 procent tot 443.000. In vrijwel alle sectoren was een daling te zien vergeleken met de voorgaande maand.

In seizoengevoelige sectoren als landbouw en bouwnijverheid is de daling het grootst. De afname van het aantal uitkeringen is te zien in bijna alle leeftijdsgroepen. Alleen bij 55-plussers was sprake van een lichte stijging.

UWV verstrekte in april 42.000 nieuwe WW-uitkeringen, 10 procent minder dan in maart. Ook ten opzichte van een jaar geleden werden er veel minder nieuwe uitkeringen verstrekt. 

Het aantal uitkeringen dat beeïndigd wordt vanwege werkhervatting groeide vorige maand met 3,5 procent. Ten opzichte van een jaar geleden bedroeg de toename 16 procent.

Reacties

"De cijfers van het CBS laten zien dat de crisis niet voorbij is", zegt CDA-Tweede Kamerlid Eddy van Hijum."Het kabinet laat het afweten als het gaat om de economische groei en de werkgelegenheid en het vertrouwen keert pas terug als het kabinet de belastingen voor gezinnen en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf structureel verlaagt.''

"Het wordt tijd dat het kabinet de jeugdwerkloosheid serieus neemt", stellen de vakbonden FNV Jong en CNV Jongeren en de politieke jongerenorganisaties Dwars en JS. "Er moeten heldere doelstellingen komen, een betere coördinatie en meer investeringen in het creëren van nieuwe banen."

FNV

De jongste CBS-cijfers bevestigen opnieuw dat het kabinet nu vol moet inzetten op het scheppen van banen, zegt de FNV in een reactie.

"In vergelijking met het eerste kwartaal van 2013 hebben 112.000 mensen hun baan verloren. Vooral in de zorg en de kinderopvang vliegen mensen er nu al met bosjes uit. Als de geplande nieuwe bezuinigingen doorgaan, is het leed niet te overzien. En ook in het onderwijs is de werkdruk inmiddels tot onaanvaardbare hoogte gestegen"', aldus voorzitter Ton Heerts.

"We zitten in een diep dal waar we samen uit moeten zien te komen, maar dat moet nu gebeuren, we kunnen niet meer blijven afwachten", aldus voorzitter Ton Heerts.

Vijf vragen over werkloosheid

Nederlandse economie krimpt met 1,4 procent | Bedrijfsinvesteringen groeien in eerste kwartaal