De groei in de zorguitgaven zijn in 2013 in vijftien jaar tijd niet zo laag geweest. Dat komt door het aangescherpte beleid in de zorg.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

In  2013 kwamen de totale zorgkosten neer op 94,2 miljard euro, een stijging van 1,6 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De zorgkosten voor ouderen steeg in 2013 met 2,4 procent vergeleken met 2012. In de gehandicaptenzorg werd in dezelfde periode 0,7 procent meer uitgegeven.

De lagere zorgkostenstijging komt volgens het planbureau doordat het beleid is aangescherpt. "Tarieven zijn verlaagd, de groeiruimte voor de uitgaven is beperkt en vergoedingen bij vervoer zijn gemiddeld lager", meldt het CBS. Ouderen- en gehandicaptenzorg zijn samen goed voor bijna een derde van de totale zorguitgaven.

Beweeg de cursor over het diagram om de bedragen te zien. De gegevens zijn afkomstig van .CBS.Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Geneesmiddelen

Een andere oorzaak van de lichte stijging komt omdat het gebruik van de geneesmiddelen minder hard is gestegen en de gemiddelde prijs van geneesmiddelen is gedaald. Ook daalde op het gebied van verzorging en verpleging de tarieven en vergoedingen van zorgdiensten.

De uitgaven aan ziekenhuizen praktijken van medisch specialisten, goed voor een kwart van de totale zorguitgaven, lieten in 2013 met 4,9 procent de grootste prijsstijging zien. Deze groei wordt vooral veroorzaakt omdat ziekenhuizen een aantal dure medicijnen zelf moesten betalen.

Daardoor, en vanwege de terugloop van het medicijngebruik, leverden apotheken en drogisten bijna 5 procent minder geneesmiddelen in 2013.

Kinderopvang

De uitgaven aan kinderopvang nam af. Er gingen minder kinderen naar de opvang en het aantal uren opvang per kind liep terug. Dit is te verklaren doordat de kinderopvangtoeslag is verlaagd.    

Het CBS berekende dat het aandeel van de zorguitgaven in het bruto binnenlands product (bbp) steeg van 15,5 procent in 2012 naar 15,6 procent in 2013. Per hoofd van de bevolking komt dat uit op 5.608 euro in 2013 en 5.537 euro in 2012.