Universiteiten willen de samenwerking met het bedrijfsleven intensiveren. "Het uitgangspunt is gelijk, maar de vraag is hoe", laat een woordvoerder van de vereniging van universiteiten VSNU maandag desgevraagd weten.

De koepelorganisatie van de veertien Nederlandse universiteiten is niet verrast door het pleidooi van grote bedrijven en werkgeversorganisatie VNO-NCW om het wetenschapsbestel op de schop te nemen.

Zij willen dat het wetenschapsbeleid nauwer wordt verbonden met het innovatiebeleid en beter aansluit bij de wensen van het bedrijfsleven.

"Het wensenpakket van het bedrijfsleven is ons niet vreemd", aldus de VSNU-zegsman. "En we hebben al een uitstekende samenwerking in de Topconsortia voor Kennis en Innovatie. Die willen we samen versterken."

Bedrijvenlobby

Elf grote bedrijven, waaronder Shell, Unilever, Philips, ASML, AkzoNobel en DSM willen dat universiteiten minder nadruk leggen op aantallen publicaties en meer aandacht voor bètavakken, techniek en 'toepassingsgeïnspireerd' onderzoek, schreven ze eind maart aan minister van Onderwijs en Wetenschap Jet Bussemaker PvdA) en haar collega van Economische Zaken Henk Kamp (VVD).

De vereniging van universiteiten meldt dat in het onlangs gepresenteerde protocol al is vastgelegd dat aantallen publicaties van minder belang worden geacht. "Ook wij willen meer aandacht voor valorisatie, maar meer dan alleen bètatechniek", geeft de woordvoerder aan.

"We zijn trots op de brede wetenschap in Nederland, en wijzen ook op het belang van fundamenteel onderzoek."

Geldstromen

Bussemaker en haar staatssecretaris Sander Dekker (VVD), die gaat over kennisinstellingen, presenteren tegen het eind van de zomer hun visie op het wetenschapsbestel. Ook uit departementale hoek is begrip voor de lobby-activiteiten van de bedrijven en VNO-NCW.

"Wij begrijpen dat ze hun pleidooi kenbaar maken, ze kiezen een goed moment nu we met de wetenschapsvisie bezig zijn."

Het ministerie heeft wel vaker contact met VNO-voorzitter Bernard Wientjes. "Hij wordt erbij betrokken, we kijken niet op van brief." De VSNU kijkt uit naar het visiedocument. "Dat wordt spannend, we hopen op een duidelijke visie."

Daarnaast wordt gewerkt aan een interdepartementaal onderzoek naar geldstromen in het hoger onderwijs. Dat wordt voor het zomerreces naar de Tweede Kamer gestuurd.